Amazwi omphrofethi omncane uMikha

Riens de Haan and Thulani Hlela


412  Pages |  ISBN 978-1-920620-21-9
ZAR87.72

This series of commentaries provides the isiZulu reader with access to biblical scholarship from an African perspective.

Quantity

  • Security policy Security policy
  • Delivery policy Delivery policy
  • Return policy Return policy

The words of the prophet Micah deal with the looming arrival of an army and the even more dangerous problem of oppression and corruption by local leaders. Between promise and judgement, the reader has to consider his or her own position between those in power and those who are called to resemble God in whatever situation.

Iqoqo elithi Amazwi Abaphrofethi Abancane linika ofundayo ulwazi lokuchaza amazwi abaphrofethi baseBhayibhelini ngendlela eqinile yase-Afrika. Ababhali bamsiza ukulusebenzisa lolu lwazi ngesimo sase-Afrika endaweni lapho ehlala noma esebenza khona. Babonisa izingqikithi, izikhathi, nezindlela zokuhlelwa kwamazwi abaphrofethi. Bawahumushile futhi ngesiZulu ngendlela efanele eqondakala kahle. Izincwadi zaleli qoqo enye nenye zisiza ofundayo ukuqonda, ukufundisa nokushumayela ngamazwi abaphrofethi ebhekana nokubaluleka kwawo kanye nesimo sabantu bamanje.

Amazwi omphrofethi uMikha amayelana nempi yesitha esondelayo kanye nokucindezela nokukhohlakala kwabaphathi bezwe. Phakathi kwezithembiso neziqalekiso, ofundayo ucatshangiswa ngendawo yakhe noma uyingxenye yabanamandla noma ubizwa ngofana noNkulunkulu ezimweni zonke.

Prof Dr Gerald O. West, University of KwaZulu-Natal, School of Religion, Philosophy and Classics

Data sheet

Author
Riens de Haan and Thulani Hlela
Pages
412
ISBN
978-1-920620-21-9